Salari: tot el que has de saber!

El salari o sou té molta importància en l’àmbit laboral, ja que és la contraprestació que les treballadores rebem per la nostra feina. A continuació t’expliquem tots els detalls!

Què és el salari?

El salari es defineix com la totalitat de les percepcions econòmiques, en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals per compte d’altri, tant si retribueixen el treball efectiu, sigui quina sigui la forma de remuneració, com els períodes de descans computables com de treball.

Que no forma part del salari?

No tenen la consideració de salari les quantitats percebudes per les treballadores en concepte d’indemnitzacions o bestretes per les despeses efectuades a conseqüència de la seva activitat laboral. Tampoc les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social i les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.

On està regulat el sou?

El sou està regulat a l’article 26 de l’Estatut de les Treballadores. En tot cas, s’ha de respectar el principi d’igualtat de remuneració per motiu de sexe i el de la liquidació i pagament de manera puntual.

Tipus de sou

El salari pot ser de diferents tipus: 

  • En espècie: és la retribució econòmica que rep la treballadora per part de l’empresa en forma de determinats béns o serveis en comptes de diners. Aquest no pot superar el 30% del total de les percepcions salarials
  • Monetari: és la retribució en forma de diners que rep la treballadora.

Estructura del salari

L'estructura del salari ve determinada pel contracte individual, però si no hi ha, ha de comprendre el salari base, els complements salarials, si s’escau.

  • Salari base: retribució fixada per unitat de temps o d’obra.
  • Complements salarials: fixats en funció de les circumstàncies relatives a les condicions personals de la treballadora, al treball efectuat o a la situació i els resultats de l’empresa, que s’han de calcular d’acord amb els criteris que es pactin a aquest efecte. 
  • Gratificacions extraordinàries (pagues extraordinàries): L’Estatut de les Treballadores estableix com a mínim 2 pagues extres per any. Aquestes s’han d’abonar: una per Nadal i l’altra quan es fixi en conveni col·lectiu que ha de fixar les quantitats d’aquestes. També es pot acordar el prorrateig en les 12 mensualitats. 

Com es fixa el salari?

El salari es fixa mitjançant l’acord entre l’empresa i la treballadora, però en qualsevol cas, s’han de respectar els mínims que fixa el conveni col·lectiu d’aplicació i en tot cas, el sou de les treballadores no pot ser inferior al salari mínim interprofessional (SMI) que marca el Govern espanyol.  

Com afecta la nova reforma laboral a la fixació del salari?

Amb la reforma laboral 2021 es modifica l’article 84.2 de l’ET sobre la concurrència de convenis col·lectius i recupera la prioritat del conveni col·lectiu del sector per sobre del conveni d’empresa en relació amb la fixació del salari base i dels complements, la compensació de les hores extraordinàries i la retribució específica del treball per torns. 

Això significa que cap empresa podrà fixar en un conveni propi uns salaris per sota dels marcats en el del sector d'activitat. 

Si tens qualsevol consulta laboral, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

Altres articles que t'interessen:

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
  • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram