Contractes formatius: quins canvis estableix la reforma laboral?

La reforma laboral ha sigut el resultat de molts mesos de negociacions entre el Govern espanyol, els sindicats i les patronals. Però què ha canviat en els contractes formatius? T’ho expliquem a continuació!

Els contractes formatius abans i després de la reforma laboral

La reforma laboral modifica l’article 11 de l’Estatut de les Treballadores que suposa  el reforçament de la definició i la causalitat del contracte formatiu

Fins ara, l’Estatut establia dues modalitats de contractes formatius: el contracte per a la formació i l’aprenentatge i el contracte en pràctiques.

La reforma laboral estableix la unificació del contracte formatiu. És a dir, l’existència d’una única modalitat. Dins d'aquesta modalitat trobem dues tipologies: el contracte de formació en alternança (treball i formació) i contracte per a l’adquisició de la pràctica professional.

Característiques del contracte formatiu després de la reforma laboral

 • El contracte s’ha de formalitzar per escrit i ha d’incloure obligatòriament el pla formatiu. 
 • Les treballadores tindran cobertura per a totes les contingències protegibles i prestacions, inclosa la de desocupació i la cobertura del Fons de Garantia Social. 
 • Els contractes en frau de llei o incompliment de l’empresa de les obligacions de formació, s’entendran com a contractes indefinits de caràcter ordinari.
 • Els períodes d’IT, naixement, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o durant la lactància i violència de gènere interrompen la durada del contracte.
 • Si un cop finalitzat el contracte formatiu la treballadora és contractada per l’empresa, no podrà aplicar-se un nou període de prova i el temps del contracte formatiu compta per l’antiguitat.
 • L’empresa ha de posar en coneixement de la representació sindical de les treballadores els acords de cooperació formativa que suposin contractació formativa i les condicions en la que es desenvoluparà la tutorització formativa.

Quina tipologia de contractes formatius s’estableixen amb la reforma laboral?

Com dèiem, la reforma laboral estableix la unificació del contracte formatiu. Aquest únic contracte formatiu tindrà dues tipologies: el contracte de formació en alternança (treball i formació) i contracte per a l’adquisició de la pràctica professional.

Contracte  formatiu en alternança

 • Objectiu: la formació en alternança amb el treball retribuït per compte d’altri. L’activitat desenvolupada per la treballadora en l’empresa ha d’estar directament relacionada amb les activitats formatives que justifiquen la contractació laboral. 
 • Beneficiàries: persones sense la qualificació professional reconeguda per les titulacions o certificats requerits per a concertar un contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional.
 • Limitació: Només es pot signar un contracte de formació en alternança per cada cicle formatiu o titulació universitària. No es pot celebrar quan l’activitat objecte del contracte hagi sigut desenvolupat per la persona en la mateixa empresa (independentment de la modalitat contractual) durant un termini superior a 6 mesos.
 • Temps efectiu de treball: Ha de ser compatible amb les activitats formatives i no podrà ser superior al 65% de la jornada màxima prevista pel conveni col·lectiu d’aplicació  en l’empresa (en defecte, de la jornada màxima legal) durant el primer any i del 85% durant el segon.
 • No es poden realitzar hores complementàries ni hores extraordinàries. Tampoc es poden realitzar hores nocturnes ni treball per torns.
 • No es pot establir període de prova.
 • Retribució establerta al conveni col·lectiu d’aplicació (en defecte de conveni, no podrà ser inferior al 60% el primer any i al 75% el segon). En cap cas pot ser inferior a l'SMI. 
 • Novetat: Obligació de tutorització. Es designarà una persona tutora del centre formatiu i una altra de l’empresa.
 • El contracte de formació dual queda limitat a l’edat de 30 anys. Tindrà un mínim de 3 mesos i un màxim de 2 anys. 

Contracte per a l’adquisició de la pràctica professional

 • Objectiu: el desenvolupament d’una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada als corresponents nivells d’estudis.
 • Estudis habilitants: Títol universitari o títol de grau mig o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional. 
 • Se subscriurà dins dels 3 anys següents a la finalització dels estudis (5 anys per a persones amb discapacitat). Període mínim de 6 mesos i màxim de 12. Es trasllada al conveni sectorial els llocs de feina, activitat, nivells o grups professionals que puguin exercir-se per aquesta tipologia de contracte. 
 • Limitació: No podrà subscriure’s amb qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa  en l’empresa per un temps superior a 3 mesos. 
 • No es poden realitzar hores complementàries ni hores extraordinàries. 
 • Durada: no inferior a 6 mesos ni superior a 1 any.
 • Període de prova: màxim 1 mes, llevat el que estableixi el conveni col·lectiu.
 • Obligatorietat d’assignació de tutora.
 • Retribució: Serà la fixada pel conveni col·lectiu. Límit: No podrà ser inferior a la retribució del contracte formatiu en alternança ni a l'SMI.

Què passa si tinc un contracte en pràctiques anterior a la reforma?

Els contractes formatius subscrits abans de la reforma laboral continuen vigents fins a la seva duració màxima.

S’aplica la disposició transitòria primera.

Com afecten els canvis en els contractes formatius a les treballadores?

La reforma laboral suposa la unificació del contracte formatiu i es milloren els requisits d'aplicació respecte a la regulació anterior, amb l'objectiu d'evitar l'ús fraudulent que s'ha produït fins ara.

A més, en el termini de 6 mesos el Ministeri de Treball i Economia Social convocarà a les organitzacions sindicals i empresarials més representatives per a establir l’Estatut de la Becària.

Des de l’Avalot sempre hem denunciat la precarietat de les becàries a Catalunya i la pràctica empresarial d’utilitzar la feina de les joves becàries per a reduir costos en la contractació de treballadores estructurals, que sumeix les becàries en situacions injustes, precàries i d’explotació laboral. 

Pots consultar la normativa al següent enllaç.

Més sobre la reforma laboral:

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram