Durada dels contractes: quins canvis estableix la reforma laboral?

La reforma laboral ha sigut el resultat de molts mesos de negociacions entre el Govern espanyol, els sindicats i les patronals. Però quins són els canvis acordats pel que fa a la durada dels contractes? T’ho expliquem a continuació!

Fins ara quina era la regulació de la durada dels contractes?

La durada dels contractes està regulada a l’article 15 de l’Estatut de les Treballadores.

Fins ara, l’anterior reforma laboral, afavoria la temporalitat, ja que s’establien una sèrie de contractes temporals i la presumpció de contracte indefinit només s’establia en els casos dels contractes celebrats en frau de llei. Això donava peu a un abús de la temporalitat dels contractes d’obra i servei i eventuals que, per la seva naturalesa, sovint havien de ser indefinits. A causa dels pocs recursos, hi ha hagut una manca de vigilància per part de la Inspecció de Treball que ha permès aquesta anomalia. 

Quins són els canvis que estableix la reforma laboral en la durada dels contractes?

La reforma laboral vol posar fi a aquesta situació i estableix la presumpció de contracte indefinit. Això significa, que el contracte de treball s’entén indefinit com a norma general i només existeixen dues modalitats de contractes temporals molt concretes. 

A més, si l'empresa incompleix el que marca la reforma laboral sobre la durada dels contractes (Art. 15 ET), les treballadores contractades en frau de llei adquiriran la condició d'indefinides.

Els contractes temporals abans de la nova reforma laboral

Fins ara, des de la reforma laboral del PP al 2012,  existien 3 tipus de contractes temporals:

 • Contracte obra i servei determinat: durada de màxim 3 anys ampliable fins a 12 mesos per conveni sectorial.
 • Contracte per circumstàncies de la producció: durada de màxim de 6 mesos en un període de 12 mesos modificable per conveni sectorial (límit màxim 12 mesos).
 • Contracte de substitució de treballadores amb reserva de lloc de feina.

Els contractes temporals després de la nova reforma laboral

Amb la reforma laboral acordada aquest 2021, només existeixen dues modalitats de contractes temporals: el contracte per circumstàncies de la producció i el contracte de substitució. 

Per poder celebrar un contracte temporal s’ha de justificar al contracte l’existència d’una causa de temporalitat que ho permeti.

A més, s'estableix l'obligació per a l'empresa de comunicar a la representació sindical de les treballadores el nombre de contractes temporals i també haurà d'informar a les treballadores de l'existència de vacants per tal que es puguin postular.

Contracte per circumstàncies de la producció

Quan es produeixi un increment de la producció ocasional o imprevisible o es produeixi una variació de l’activitat normal que provoqui un desajust temporal entre el treball estable i el requerit (també les variacions que es generen de les vacances anuals).  La durada no podrà ser superior a 6 mesos (ampliable per conveni col·lectiu sectorial a 1 any).

Aquest contracte també podrà emprar-se en situacions previsibles, com ara la campanya de Nadal, campanyes agrícoles, etc. En aquests casos, tindrà limitació temporal de 90 dies a l’any no consecutius. La previsió anual ha de ser coneguda per les representants de les treballadores en l’últim trimestre de l’any anterior.

No es podrà utilitzar en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l'activitat habitual o ordinària de l'empresa, sens perjudici de la seva celebració quan concorrin les circumstàncies de la producció en els termes anteriors.

Contracte per substitució

Pensat per a la substitució de personal amb dret a reserva de plaça.

 • Per completar la jornada reduïda d’una altra treballadora quan la reducció sigui per causes legals o les regulades al conveni col·lectiu. 
 • S’ha d’indicar al contracte el nom de la persona substiuida i la causa de la substitució.
 • La cobertura temporal d’un lloc de feina mentre duri el procés de selecció (aquest no podrà excedir dels 3 mesos o el temps fixat per conveni col·lectiu).

Què passa si l'empresa incompleix la regulació?

Si l'empresa incompleix el que marca la reforma laboral sobre la durada dels contractes (Art. 15 ET), les treballadores contractades en frau de llei adquiriran la condició d'indefinides.

Les treballadores temporals que no hagin estat donades d’alta a la Seguretat Social un cop transcorregut un termini de temps igual al que s'establiria com a període de prova, també adquiriran la condició d'indefinides.

Amb la nova reforma laboral es poden encadenar contractes temporals?

Fins ara, es permetia l’encadenament de contractes. És a dir, una mateixa treballadora podia ser contractada per un mateix lloc de feina per un període de 30 mesos.

Ara, amb la nova reforma laboral, s'estableix la limitació de l'encadenament de contractes temporals. Així doncs, tindran la condició de fixes les treballadores que:

 • En un període de 24 mesos hagin estat contractades durant un termini superior a 18 mesos amb 2 o més contractes per circumstàncies de la producció, seran considerades indefinides. 
 • Si s’incompleix la regulació de l’article 15 de l’ET o falta alta a la Seguretat Social.

Els nous límits per a l'encadenament de contractes seran aplicables per als contractes subscrits a partir del 31 de març de 2022, com regula la disposició transitòria cinquena del RD.

Què passa si actualment tinc un contracte temporal anterior a la reforma laboral?

Has de tenir en compte la data en la qual s’ha signat el contracte. Tot i que la reforma laboral va entrar en vigor el 31 de desembre de 2021, s’estableix un període de 3 mesos (fins el 30 de març de 2022), perquè les empreses s’adaptin als canvis  introduïts per la reforma. 

Així doncs, la reforma laboral distingeix dos règims transitoris:

 • Contractes temporals signats abans del 31 de desembre de 2021: els contractes seran vigents fins a la seva durada màxima.
 • Contractes temporals signats des del 31 de desembre de 2021 fins el 30 març de 2022: els contractes es regiran per la normativa legal o convencional vigent en la data en que es va celebrar i la seva durada no podrà ser superior a 6 mesos.

Com afecten aquests canvis en la durada dels contractes a les treballadores?

Aquesta reforma laboral suposa un canvi favorable per a les treballadores, ja que estableix més garanties en l’àmbit de la contractació.

La presumpció de contracte indefinit i el reforç a la Inspecció de Treball, així com l'enduriment de les sancions a les empreses, suposa més estabilitat per a les treballadores i frena l’encadenament de contractes temporals.

Pots consultar la normativa al següent enllaç

Més sobre la reforma laboral:

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram