La nova llei d’ocupació: Totes les novetats!

El Congrés ha aprovat per majoria la nova Llei d’Ocupació que suposa una sèrie de novetats en l'àmbit laboral i la modernització dels serveis públics d'ocupació. A continuació t’ho expliquem!

Quin és l’objectiu d’aquesta nova llei d'ocupació?

La Llei d’Ocupació estableix el marc d'ordenació de les polítiques públiques d'ocupació i regula el conjunt d'estructures, recursos, serveis i programes que integren el Sistema Nacional d'Ocupació.

La lluita contra el frau laboral

La Llei d’Ocupació estableix que les resolucions de l’autoritat laboral són directament executables en el moment que esdevinguin fermes. Per tant, ja no s’haurà d’iniciar un procediment d’ofici als tribunals socials per a la ratificació de les resolucions de la Inspecció de Treball. Això suposa un avenç en la protecció de les treballadores davant dels abusos empresarials, sobretot en el cas de les falses autònomes.

 • Com es feia fins ara?

Fins ara, abans de la Llei d'Ocupació, la Inspecció de Treball havia d’esperar que la qüestió es resolgués en la jurisdicció social, el que provocava anys de dilació en les sancions.

Control dels acomiadaments col·lectius per part d’Inspecció de Treball

La Llei d’Ocupació modifica l’art. 51.2 de l’Estatut de les Treballadores i atorga a la Inspecció de Treball una nova competència: la de vigilància dels acomiadaments col·lectius. Inspecció de Treball elaborarà un informe preceptiu per vigilar que es compleixin les causes que motiven l’acomiadament col·lectiu que al·lega l’empresa.

Inembargabilitat de l’SMI

Es modifica l’art. 27.2 de l’ET assegurant la inembargabilitat del salari mínim interprofessional en la totalitat de la seva quantia, independentment de com es perceben les pagues extraordinàries (de manera prorratejada o no).

Transformació del SEPE

Una de les novetats que inclou la Llei d’Ocupació és la modernització del SEPE.

El SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) passa a transformar-se en l’Agència Espanyola d’Ocupació. Aquest canvi inclou la digitalització del servei incorporant les TIC i el Big Data pel tractament de dades per oferir ofertes de feina més individualitzades i segons el perfil de les demandants d’ocupació.  A més, les empreses usuàries del servei públic hauran de col·laborar activament amb els serveis públics d’ocupació i hauran d’informar dels llocs de feina vacants.

Ampliació dels col·lectius d’atenció prioritària

Amb l’objectiu d’eliminar la desigualtat en l’àmbit laboral, la nova llei estableix una mesures de “discriminació positiva”, amplia els col·lectius vulnerables d’atenció prioritària en la recerca de feina i estableix programes específics per fomentar l’ocupació.

Així doncs, els col·lectius espacialment protegits per la Llei d'ocupació són:

 • Les persones joves, especialment amb baixa qualificació.
 • Les persones en desocupació de llarga durada.
 • Les persones amb discapacitat, les persones amb capacitat intel·lectual límit, persones amb trastorns de l'espectre autista.
 • Les persones LGTBI, en particular les persones trans.
 • Les persones majors de 45 anys.
 • Les persones migrants.
 • Les persones beneficiàries de protecció internacional i sol·licitants de protecció internacional.
 • Les persones víctimes de tràfic d'éssers humans.
 • Les dones amb baixa qualificació, dones víctimes de violència de gènere.
 • Les persones en situació d'exclusió social.
 • Les persones gitanes o pertanyents a altres grups ètnics o religiosos.
 • Les persones treballadores provinents de sectors en reestructuració. Les persones afectades per drogodependències i altres addiccions.
 • Les persones víctimes de terrorisme, així com persones la guàrdia i la tutela de les quals sigui o hagi estat assumida per les administracions públiques.
 • Les persones descendents en primer grau de les dones víctimes de violència de gènere i persones adultes amb menors de 16 anys o majors dependents a càrrec, especialment si constitueixen famílies monoparentals femenines i monoparentals.
 • Altres que es puguin determinar en el marc del Sistema Nacional d'Ocupació.

Les persones amb discapacitat

La Llei d’Ocupació estableix una modificació de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social establint que tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles als qui se'ls hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

En aquest sentit, es reconeix el grau de discapacitat en grau igual o superior al 33% a totes les persones amb pensió d’incapacitat en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i les persones pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Discriminació en el procés de selecció

La Llei d’Ocupació modifica la LISOS (Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social) per a incloure com a infracció molt greu la sol·licitud de dades en els processos de selecció o en les ofertes de feina que constitueixin una discriminació per raó de salut, edat o expressió de gènere. Així doncs, aquestes se sumen a les ja reconegudes com ara, per raó de gènere, orientació sexual, afiliació sindical, condició social o llengua.

Entrada en vigor

La nova Llei d’Ocupació va entrar en vigor el passat 2 de març de 2023.

Altres articles que t’interessen:

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram