Contractes de substitució: nou sistema de bonificació!

La nova normativa modifica el sistema d'incentius i bonificacions a la contractació laboral actuals i del contracte de substitució. A continuació t’expliquem totes les novetats!

On està regulat?

Està regulat al Reial Decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes

El contracte de substitució per cura de menor

La normativa estableix nous requisits i exclusions per optar a la bonificació per a la substitució de persones treballadores en situació de cura de menor

Així doncs els requisits són els següents:

 • Per a substitució de persones treballadores que estiguin percebent les prestacions econòmiques per risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural: els contractes de durada determinada que se celebrin amb persones joves desocupades i menors de 30 anys.
 • Per a substitució de persones treballadores que estiguin percebent les prestacions econòmiques per naixement i cura del menor o la menor o exercici corresponsable de la cura del menor o de la menor lactant: els contractes de durada determinada que se celebrin amb persones joves desocupades i menors de 30 anys.

En aquests supòsits, la durada de les bonificacions en la cotització coincidirà amb el període en el qual se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació o, en el seu cas, situació d'incapacitat temporal i serà de 366 euros mensuals per la persona substituida y substituta.

Quina era la bonificació anterior?

Fins ara, les bonificacions tant de la persona substituïda com de la persona substituta eren del 100% de la quota corresponent a les contingències comunes.

Quines entitats poden ser beneficiàries?

Podran beneficiar-se dels incentius: 

 • Les empreses.
 • Les treballadores per compte propi o autònoms.
 • Les societats laborals cooperatives per a la incorporació de sòcies – cooperativistes de treball.
 • Entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

Queden excloses: 

 • Les relacions laborals de caràcter especial.
 • L’administració general de l’estat; l’administració de les CCAA; les entitats que integren l’administració local; els organismes públics i entitats públiques vinculades o dependents d'elles.
 • Les contractacions del cònjuge, ascendents, descendents i altres parents fins a 2on grau de consanguinitat o afinitat (inclòs) de l’empresari o de qui tingui el control empresarial.

Quins requisits han de complir?

Per a poder ser beneficiari dels incentius, es requerirà:

 • No haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajudes públiques i per a gaudir de beneficis i incentius fiscals o de la Seguretat Social.
 • No haver estat exclòs de l'accés a les ajudes, subvencions, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social en relació amb l'ingrés per quotes i conceptes de recaptació conjunta.
 • Comptar amb el corresponent pla d'igualtat, en el cas de les empreses obligades legal o convencionalment a la seva implantació, d'acord amb el que s'estableix en l'art.45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (és a dir, les empreses de més de 50 treballadores).

Quan entrarà en vigor?

A partir de l’1 de setembre de 2023 entraran en vigor les noves bonificacions en les quotes de la Seguretat Social.

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram