Faltes i sancions laborals: tot el que has de saber

En el transcurs de la relació laboral es poden produir situacions que l’empresa consideri com un incompliment laboral i, per aquest motiu, pot exercir la seva potestat disciplinària contra les treballadores.

Què és la potestat disciplinària?

La potestat disciplinària de l’empresa és la capacitat que té l’empresa d’ordenar la feina de les treballadores sota la seva direcció. 

Així mateix, dins de l’àmbit d’aquesta potestat, l’empresa pot imposar sancions a les treballadores. 

Quin tipus de faltes i sancions existeixen?

L’Estatut de les treballadores recull tres formes de sancionar les treballadores:

 • Amonestació verbal o per escrit.
 • Suspensió del contracte de treball.
 • Acomiadament disciplinari.

Els convenis col·lectius estableixen els tipus de faltes; segons la seva graduació i les accions que corresponen a cada tipologia:

 • Faltes lleus.
 • Faltes greus.
 • Faltes molt greus.

Límits de les faltes i les sancions 

Les treballadores poden ser sancionades per l’empresa sempre que:

 • Es respecti la graduació de faltes i sancions que s’estableixin en el conveni col·lectiu. 
 • La valoració de les faltes i les sancions corresponents imposades per la direcció de l’empresa sempre es pot revisar davant la jurisdicció social. 
 • La sanció de les faltes greus i molt greus requereix la comunicació escrita a la treballadora, per tal que consti la data i els fets que la motiven.
 • No es poden imposar sancions que consisteixin en la reducció de la durada de les vacances o en cap altra minoració dels drets al descans o multa d’haver.

Prescripció de les faltes

Les faltes realitzades per les treballadores tenen un termini de prescripció. Així doncs, passat aquest termini, l’empresa no podrà sancionar els fets:

 • Les faltes lleus: al cap de deu dies.
 • Les faltes greus: al cap de vint dies.
 • Les faltes molt greus: al cap de seixanta dies a comptar de la data en què l’empresa va tenir coneixement que s’havien comès.

En tot cas, les infraccions prescriuen al cap de sis mesos d’haver-se comès.

El procediment d’impugnació

Si et trobes davant una sanció per part de l’empresa, pots impugnar-la davant la jurisdicció social. Així doncs, pots presentar la papereta de conciliació en el termini de vint dies hàbils des de la recepció de la sanció.

Has de saber que la càrrega de la prova recau en l’empresa, per aquest motiu, l'empresa haurà de provar els fets que motiven la sanció. 

La sentència judicial pot:

 • Confirmar la sanció.
 • Revocar parcialment la sanció.
 • Revocar totalment la sanció.
 • Declarar la nul·litat de la sanció.

En quant a les sentències, no es podrà interposar recurs, llevat els casos de sancions per faltes molt greus, apreciades judicialment.

Altres articles que t'interessen:

Les diferents formes de finalitzar la relació laboral

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram