La bretxa salarial no és el que pensaves

El dia 22 de febrer és el Dia Europeu de Bretxa Salarial i des de l'Avalot volem explicar-te tot el que has de saber sobre la bretxa salarial i resoldre els teus dubtes!

Què és la bretxa salarial?

La bretxa salarial és l'indicador de desigualtat entre els salaris de les dones i dels homes. Es dóna a conseqüència de la desigualtat retributiva: és la retribució que les dones perceben de menys respecte als homes.

El principi d'igualtat retributiva és el dret a què dones i homes rebin una remuneració igual per un treball d'igual valor, assolint així l'equitat salarial reconeguda a la llei

Però la igualtat salarial és una reivindicació encara vigent

La bretxa salarial significa que l’empresa paga diferent en funció del gènere de les seves treballadores?

No. No és tan senzill. 

Si una empresa paga diferent de les seves treballadores en funció del seu gènere això seria clarament il·legal i molt fàcil de comprovar. La bretxa salarial es manifesta d’una manera més subtil i indirecta. És a dir, que sovint no es reflecteix en el salari base, sinó en els complements salarials i amb el reconeixement d’una retribució diferent per a ocupacions que tenen igual valor.  

Quins factors incideixen en la bretxa salarial?

Els factors que tenen incidència i que provoquen l’existència de la bretxa salarial són: 

 • Les discriminacions i els rols de gènere, especialment a través de l'assignació social del rol de cura i reproducció que se'ns hi atorga a les dones.
 • Manca de corresponsabilitat en la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Treballs a temps parcial, ja que són les dones les que més són contractades sota aquesta modalitat contractual.
 • Menor valoració dels llocs de treball tradicionalment feminitzats.
 • Diferències retributives en els complements salarials i extrasalarials.
 • Discriminacions indirectes, sobretot pel que fa a la segregació vertical i l'anomenat "sostre de vidre".

Les segregacions que provoquen la bretxa salarial

 • La segregació horitzontal: Situa a les dones en sectors d'activitat i ocupacions que estan pitjors remunerades al mercat laboral.
 • La segregació vertical: Limita l'ascens i promoció de les dones a la seva carrera professional, obtenint així menys ingressos.
 • La segregació ocupacional: Les dones tenen ocupacions en sectors i
  professions típicament feminitzats i pitjor remunerats. La majoria de les dones catalanes estan ocupades en només 4 tipus d'ocupacions: restauració, personal i venda, personal tècnic, personal administratiu i ocupacions elementals.

Com afecten els complements salarials a la bretxa salarial?

Els complements salarials tenen una relació directa amb la bretxa salarial, ja que estableixen una remuneració diferent i variable. Així doncs, les feines, tasques i sectors feminitzats estan menys valorades i això implica que no s’apliquen complements salarials o són de molt poc valor econòmic.

Què passa si l‘empresa no compleix amb la igualtat salarial?

Si l’empresa no compleix amb la seva obligació, com a treballadora pots iniciar:

 1. El procediment de conciliació i mediació o arbitratge del Tribunal Laboral de Catalunya o a través del Departament de Drets Socials.
 2. La denúncia a Inspecció de treball: Pots interposar una denúncia (és gratuïta). Si es determina l’existència d’aquesta discriminació es podrà iniciar un procediment sancionador contra l‘empresa. Aquesta acció no permet la restitució de la situació o la determinació dels danys i perjudicis.
 3. La reclamació per la via judicial: Per iniciar-la no cal la representació d’advocada o procuradora per a realitzar aquesta acció, però sí que la necessitaràs en cas de recurs de cassació o suplicació). L’objectiu és la restitució de la situació o la determinació dels danys i perjudicis que quedaran definits a la sentència.

També pots sol·licitar l’extinció del contracte laboral per incompliment greu de les obligacions laborals de l’empresa de treball a causa de l’existència de la discriminació salarial emparada en l’article 50 de l’Estatut de les Treballadores.  En aquest cas, tindran dret a percebre la prestació d’atur si reuneixes els requisits.

Quins efectes té la bretxa salarial?

La bretxa salarial provoca efectes molt negatius i afecta aspectes com: 

 • Dificultats en la consolidació de la carrera professional: atendre situacions relacionades amb les cures i els processos reproductius fan que les dones interrompin la seva progressió professional. En canvi, els homes es mantenen d’una forma sostinguda un cop accedeixen al mercat laboral. 
 • Impacte negatiu en les prestacions de la seguretat social: ja que les dones perceben menys ingressos al llarg de la seva trajectòria professional que provoca unes pensions més baixes i un risc alt de patir pobresa i exclusió social durant la seva jubilació.
 • Provoca la feminització de la pobresa.

Què es pot fer per frenar la bretxa salarial?

 • Trencar amb els rols de gènere i els estereotips: a l'escola, a la família i a la feina.
 • Donar més valor a les feines de cura i atenció, que són la base de la societat i sense les quals no seria possible mantenir la resta de sectors.
 • Obligar les empreses a valorar els llocs de treball sota el principi de treball d'igual valor.
 • Millorar les condicions dels sectors més feminitzats.
 • Reconèixer amb complements salarials capacitats que en l'actualitat no són valorades.
 • Fer complir la Llei d'Igualtat i obligar les empreses a fer accessibles els salaris tant directes com indirectes.

Si tens qualsevol dubte laboral, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a través de la Bústia Precària o el nostre correu electrònic: bustia.avalot@catalunya.ugt.org o visita el nostre web www.avalot.cat

Links web:

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram