Vacances: les pot decidir l'empresa?

On estan regulades les vacances?

Les vacances estan regulades a l’article 38 de l’Estatut de les treballadores. Tanmateix els convenis col·lectius poden contenir informació relativa a les vacances. 

Quants dies de vacances tenim les treballadores?

Totes les treballadores tenen dret a 30 dies naturals de descans per any de treball. 

Característiques de les vacances

Les vacances sempre són retribuïdes, no poden ser substituïbles per compensació econòmica, ha de ser el que s’hagi pactat en el conveni col·lectiu o contracte individual. En els contractes temporals, sí que hi haurà compensació econòmica si en finalitzar el contracte no s'han gaudit de les vacances pertinents.

En cap cas la durada pot ser inferior a 30 dies naturals ni l’empresa pot sancionar les treballadores amb la pèrdua o la reducció dels dies de vacances que li corresponen.

Com és el procediment per a acordar les vacances?

El període o els períodes per gaudir-ne l’han de fixar de comú acord l’empresa i la treballadora, de conformitat amb el que estableixen, si s’escau, els convenis col·lectius sobre planificació anual de les vacances.

Les treballadores han de tenir les vacances aprovades amb una antelació de dos mesos a la data de gaudi.

Em poden obligar a fer vacances quan decideixi l'empresa?

No. En cap cas l’empresa pot imposar les vacances de manera unilateral. Com s’estableix a l’art. 38 de l’Estatut de les Treballadores (ET) les vacances són fruit d’un acord i mai es poden imposar. 

Què passa si hi ha desacord?

En cas de desacord amb l’empresa, pots impugnar les vacances davant la jurisdicció social. Es tracta d’un procediment preferent i per tant no cal realitzar l’acte de conciliació prèvia. Davant la resolució judicial no cap recurs en contra. 

La jurisdicció social ha de fixar la data que correspongui per al gaudi i la seva decisió és irrevocable.

Què passa si les vacances coincideixen amb una incapacitat temporal?

Les vacances se suspenen fins que la finalitzi la incapacitat temporal. 

En cas que la incapacitat temporal sigui derivada de l’embaràs, el part o a lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball amb reserva de lloc de feina que preveuen els apartats 4, 5 i 7 de l’article 48 es podrà gaudir dels dies de vacances pendents en una data diferent de la incapacitat temporal encara que s’acabi l’any natural per gaudir-ne. En cas que la incapacitat temporal sigui per contingències diferents de les anteriors es podran gaudir en una altra data fora de l’any natural a què correspon un cop finalitzi la incapacitat sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Descarrega’t la guia jove de supervivència al món laboral

Aquí podràs trobar el necessari per moure’t al món laboral. Tot el que necessites saber!
  • dd/mm/aaaa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

❗QUÈ PUC FER SI TINC DUBTES SOBRE LA QUITANÇA?

💡La quitança o "finiquito" és el document de liquidació on es reflecteixen els conceptes que queden pendents.
🤔Alguna vegada no has estat d’acord amb la quitança?
T’expliquem que fer en aquests casos!👇
Obrim fil!🧵
#FAQSlaborals

🔴7 d’Octubre, Dia Mundial del Treball Digne.✊

👉La UGT ens mobilitzem sota el lema “Justícia Salarial” a les 12h, davant de Foment del Treball a Barcelona, i a la resta de territoris‼️👇
#Salarioconflicte

ℹ️ https://www.ugt.cat/7-doctubre-dia-mundial-del-treball-digne-la-ugt-ens-mobilitzem-sota-el-lema-justicia-salarial/

🕘És freqüent que l’empresa ens demani fer més hores de les establertes a la nostra jornada.
👀És important no confondre les hores complementàries amb les extraordinàries.

T'expliquem el que has de saber de les hores complementàries!👉https://avalot.cat/hores-complementaries/

🤱 La prestació per risc durant la lactància és una prestació econòmica que pretén protegir la treballadora (i la criatura) davant una situació de risc en la realització de la seva feina.

👀 T’expliquem el que has de saber sobre aquesta prestació!👉 https://avalot.cat/prestacio-risc-lactancia/

Load More...

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram