Treball a distància: resum de la regulació

La regulació del treball a distància s'aplica per tothom?

El Real decret llei 28/2020, del 22 de setembre, regula el treball a distància que es presti, en un període de temps de referència de 3 mesos, un mínim del 30% de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.

Per exemple, a una treballadora que tingui una jornada de 40 hores setmanals i treballi dos dies (16 hores) des de casa, se li ha d'aplicar la nova llei.

No serà d’aplicació al personal al servei de l’Administració Pública (disposició addicional segona).

És el mateix el teletreball que el treball a distància?

 • Treball a distància. Manera d’organitzar el treball o de realitzar l’activitat laboral de manera que es presta en el domicili de la persona treballadora o en el lloc escollit per aquesta, durant tota la jornada o part d’aquesta, de manera regular.
 • Teletreball. Aquell treball a distància que es porta a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.
 • Treball presencial. Aquell treball que es presta en el centre de treball o en el lloc determinat per l’empresa.

Tindré els mateixos drets teletreballant que treballant presencialment?

Sí. Les persones que teletreballin tindran els mateixos drets que si prestessin els serveis en el centre de treball de l’empresa i per tant, no podran patir cap perjudici en cap de les seves condicions laborals.

Això inclou retribució, estabilitat en l’ocupació, temps de treball, formació i promoció professional, conciliació i coresponsabilitat.

Les empreses estan obligades a evitar qualsevol tipus de discriminació, directa o indirecta, particularment per raó de sexe, de les persones que presten serveis a distància.

El treball a distància és voluntari?

Sí. Les treballadores ens podem negar a treballar des de casa i ni això ni les dificultats pel desenvolupament adequat de l’activitat laboral a distància, no seran causa justificativa d'acomiadament ni de la modificació de les condicions laborals.

La decisió de treballar a distància serà reversible tant per a l’empresa com per la persona treballadora.

Hauré de signar algun acord?

Sí, l'acord haurà de realitzar-se per escrit i podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se amb posterioritat.

L’empresa haurà d’entregar a la representació legal de les treballadores una còpia de tots els acords, en un termini no superior a 10 dies des de la seva formalització. Posteriorment, aquesta còpia s’enviarà a l’oficina d’ocupació.

Quin ha de ser el contingut de l'acord?

 1. Inventari dels mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament del treball a distància, inclosos els consumibles i els elements mobiliaris.
 2. Enumeració de les despeses i forma de quantificació de la compensació que haurà d’abonar l’empresa i moment i forma d’aquesta.
 3. Horari de treball i regles de disponibilitat
 4. Percentatge i distribució.
 5. Centre de l’empresa al que queda adscrita la persona treballadora a distància.
 6. Lloc de treball escollit per la persona treballadora
 7. Durada dels terminis de preavís per a l’exercici de reversibilitat
 8. Mitjans de control.
 9. Procediment a seguir en el cas de produir-se dificultat tècniques
 10. Instruccions dictades per l’empresa, amb la participació de la representació legal de les
  persones treballadores, en matèria de protecció de dades.
 11. Instruccions dictades per l’empresa, prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores, sobre seguretat de la informació.
 12. Termini o durada de l’acord.

L'empresa pot modificar les condicions de l'acord?

La modificació de les condicions establertes, inclòs el percentatge de presencialitat, haurà de ser objecte d’acord entre l’empresa i la treballadora, formalitzant-se per escrit.

Les persones que realitzen teletreball des de l’inici de la relació laboral durant la totalitat de la seva jornada, tindran prioritat per ocupar llocs e treball que es realitzen total o parcialment de manera presencial.

Els convenis o acords col·lectius podran establir els mecanismes i criteris pels que la persona treballadora presencial pot passar a treball a distància o viceversa, així com preferències vinculades a determinades circumstàncies.

L'empresa pot controlar la meva jornada laboral?

Totes les treballadores estem obligades a fer el registre de la nostra jornada laboral. També haurem de complir amb les instruccions que hagi establert l’empresa sobre:

 • Protecció de dades i seguretat de la informació.
 • Condicions i instruccions d’ús i conservació dels equips o útils informàtics.

L’empresa podrà adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment de les obligacions i deures laborals de la persona treballadora a distància.

Què passa si estic en pràctiques?

S'aplica la mateixa regulació però amb algunes modificacions.

En els contractes de treball celebrats amb menors i en els contractes en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, només serà vàlid aquell acord de treball a distància que garanteixi, com a mínim, un percentatge del 50% de prestació de serveis presencials.

Quin és el paper de la negociació col·lectiva en el treball a distància?

La normativa concedeix molta importància a la negociació col·lectiva, que podrà fixar les condicions per garantir l'exercici dels drets de les treballadores a distància tenint en compte les particularitats de l'activitat de l'empresa i sector.

S'estableix que correspon a la negociació col·lectiva el desenvolupament de les següents matèries:

 • Identificació dels llocs de treball i les funcions susceptibles de ser realitzades a través del treball a distància.
 • Les condicions d'accés i desenvolupament de l'activitat laboral mitjançant aquesta modalitat.
 • La durada màxima del treball a distància.
 • Els continguts addicionals de l'acord entre empresa i treballadores.
 • La regulació d'una jornada mínima presencial en el treball a distància.
 • L'establiment de com exercir la reversibilitat de l'acord.
 • Possibles circumstàncies extraordinàries en relació al dret a la desconnexió.
 • Fixar un percentatge o període de referència inferiors als recollits a la llei (30% i tres mesos)

Quins són els drets de les treballadores que fan treball a distància?

Visita aquest article per saber tots els detalls sobre els drets de les treballadores en el treball a distància.

Quins són els drets col·lectius?

 • Igualtat de drets col·lectius: Les treballadores a distància tindrem dret a exercir els nostres drets col·lectius de la mateixa manera que la resta de treballadores de l'empresa.
 • Representació de les treballadores: L'empresa haurà de subministrar a la representació legal de les treballadores les eines i materials necessaris per al desenvolupament de la seva activitat representativa, assegurant-se que no existeixen impediments per a la comunicació efectiva.
 • Participació en activitats sindicals: S'ha de garantir que les treballadores a distància puguem participar de manera efectiva exercint el dret a vot en les eleccions sindicals i en les activitats organitzades en defensa dels interessos laborals

Aquesta llei serà aplicable a les relacions de treball vigents que estiguessin regulades, amb anterioritat a la seva publicació, per convenis o acords col·lectius sobre condicions de prestació de serveis a distància. En cap cas però, aquesta norma podrà tenir com a conseqüència la compensació, absorció o desaparició de cap dret o condició més beneficiosa que es vingués
gaudint (disposició transitòria primera).

Aquest contingut forma part de la GUIA DE TREBALL A DISTÀNCIA I TELETREBALL que hem elaborat des de l'Avalot, on analitzem de manera molt didàctica la nova llei i t'expliquem tot el que has de saber per defensar els teus drets i que no t'enganyin! Te la pots descarregar fent clic a la imatge:

guia treballa a distància teletreball

Pots trobar més informació en aquest document de la UGT de Catalunya.

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram