Subvenció per al pagament del lloguer. Convocatòria 2021.

Ja s'ha obert la convocatòria de 2021 per poder accedir a la subvenció per al pagament del lloguer i facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer. T'expliquem tot el que necessites saber a continuació.

A qui va dirigida la subvenció per al pagament del lloguer?

La subvenció per al lloguer va dirigida a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

Com s'atorga la subvenció per al lloguer?

Aquesta subvenció per al pagament del lloguer s’atorga mitjançant un règim de concurrència competitiva. S’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut.

Quin és l'import?

La subvenció es concedeix per un mensual màxim de 200 euros o un import anual màxim de 2.400 euros. Aquest import s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat de convivència el pagament del lloguer:

 • 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència
 • 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%
 • 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.

Quins són els requisits per poder sol·licitar la subvenció per al lloguer?

 • Residir legalment a Catalunya i estar empadronada a l’habitatge.
 • Ser titular del contracte de lloguer.
 •  Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l’IRSC (2.390,32 €) i que no superin els límits establerts.
 •  Pagar el lloguer de l’habitatge per transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

Puc accedir sigui quin sigui el preu del meu lloguer?

No. Els imports màxims de lloguer mensual són els següents:

 • Barcelona ciutat i demarcació: 800 euros
 • Demarcació de Girona: 550 euros
 • Demarcació de Tarragona: 550 euros
 • Demarcació de Lleida: 500 euros
 • Les Terres de l’Ebre: 400 euros.

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb alguna membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Qui no pot sol·licitar la subvenció?

 • Si existeix un vincle de parentiu fins a segon grau entre la persona llogatera i la part arrendadora.
 • Si algú de la unitat de convivència és titular d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi o el dret recaigui únicament sobre una part de l’habitatge obtinguda per transmissió mortis causa.
 • Si la casella 460 de la declaració de la renda (exercicis 2019) és superior a 500 €.
 • Ingressos superiors a 2,831267 IRSC (22.558,77 €)
 • Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Incompatibilitats

Cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Són incompatibles per a tot l'any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.

Aquests ajuts únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d’un sol membre que han estat beneficiàries d’una renda mínima d’inserció o d’una prestació no contributiva i a la vegada d’un ajut pel pagament del lloguer en l’exercici anterior

Com puc fer la sol·licitud?

El termini és del 27/04/2021 al 04/06/2021, ambdós inclosos

La sol·licitud es pot presentar electrònicament (preferentment) o presencialment amb cita prèvia.

Descarrega’t la guia jove de supervivència al món laboral

Aquí podràs trobar el necessari per moure’t al món laboral. Tot el que necessites saber!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

📢Les vacances són un dret fonamental de totes les treballadores.

❗️Però què passa si tens un contracte a temps parcial?

T’ho expliquem aquí! 👉https://avalot.cat/vacances-temps-parcial/

❗️El 17 de maig és el dia internacional contra la LGTBI-fòbia.

📢El 17 de maig del 1990 l'OMS va eliminar l'homosexualitat del llistat de malalties mentals.

⚠️Aquest dia té com a objectiu denunciar les discriminacions.

T'expliquem més sobre el tema!👉https://avalot.cat/lgtbi-fobia/

❗️QUÈ PUC FER SI L’EMPRESA NO PAGA LES MEVES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL?

⚠️L’obligació de cotitzar neix des del moment en què s’inicia l’activitat laboral.

T’expliquem que has de fer en el cas que l’empresa no compleixi aquesta obligació! 👇

Obrim fil! 🧵
#FAQSlaborals

La reforma de la llei de l'avortament ha causat aquests dies més rebombori de l'esperat per un tema en concret: la baixa laboral per una regla dolorosa🩸

📢Des de l'Avalot, com a sindicat feminista, ens posicionem a favor d'aquesta mesura 👉 https://avalot.cat/posicionament-sobre-la-baixa-laboral-a-causa-de-la-regla-dolorosa/

Obrim 🧵👇

Load More...

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram