Subvenció per al pagament del lloguer. Convocatòria 2021.

Ja s'ha obert la convocatòria de 2021 per poder accedir a la subvenció per al pagament del lloguer i facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer. T'expliquem tot el que necessites saber a continuació.

A qui va dirigida la subvenció per al pagament del lloguer?

La subvenció per al lloguer va dirigida a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya.

Com s'atorga la subvenció per al lloguer?

Aquesta subvenció per al pagament del lloguer s’atorga mitjançant un règim de concurrència competitiva. S’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut.

Quin és l'import?

La subvenció es concedeix per un mensual màxim de 200 euros o un import anual màxim de 2.400 euros. Aquest import s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat de convivència el pagament del lloguer:

 • 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència
 • 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%
 • 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.

Quins són els requisits per poder sol·licitar la subvenció per al lloguer?

 • Residir legalment a Catalunya i estar empadronada a l’habitatge.
 • Ser titular del contracte de lloguer.
 •  Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 vegades l’IRSC (2.390,32 €) i que no superin els límits establerts.
 •  Pagar el lloguer de l’habitatge per transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

Puc accedir sigui quin sigui el preu del meu lloguer?

No. Els imports màxims de lloguer mensual són els següents:

 • Barcelona ciutat i demarcació: 800 euros
 • Demarcació de Girona: 550 euros
 • Demarcació de Tarragona: 550 euros
 • Demarcació de Lleida: 500 euros
 • Les Terres de l’Ebre: 400 euros.

Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb alguna membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Qui no pot sol·licitar la subvenció?

 • Si existeix un vincle de parentiu fins a segon grau entre la persona llogatera i la part arrendadora.
 • Si algú de la unitat de convivència és titular d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi o el dret recaigui únicament sobre una part de l’habitatge obtinguda per transmissió mortis causa.
 • Si la casella 460 de la declaració de la renda (exercicis 2019) és superior a 500 €.
 • Ingressos superiors a 2,831267 IRSC (22.558,77 €)
 • Els arrendataris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Incompatibilitats

Cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Són incompatibles per a tot l'any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.

Aquests ajuts únicament són compatibles amb la renda garantida de la ciutadania per a les famílies d’un sol membre que han estat beneficiàries d’una renda mínima d’inserció o d’una prestació no contributiva i a la vegada d’un ajut pel pagament del lloguer en l’exercici anterior

Com puc fer la sol·licitud?

El termini és del 27/04/2021 al 04/06/2021, ambdós inclosos

La sol·licitud es pot presentar electrònicament (preferentment) o presencialment amb cita prèvia.

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
LA VULL
GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram