Recomanacions per a l'activitat laboral presencial

Abans d’anar a la feina

 • Si presentes qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19 no has d'anar a la feina i has de contactar amb les autoritats sanitàries.
 • Si has estat en contacte estret o has compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una persona afectada de COVID-19, tampoc has d'anar al teu centre de treball, fins i tot en absència de símptomes, per un espai d'almenys 14 dies. Durant aquest període has de realitzar un seguiment per si apareixen signes de la malaltia.
 • Si ets vulnerable per edat, per estar embarassada o per patir afeccions mèdiques anteriors no hauràs d'anar al centre de treball. En cas que no puguis fer les teves tasques a distància, hauràs de contactar amb el teu metge perquè acrediti, si escau, que efectivament has de romandre en una situació d'aïllament a efectes laborals i, en aquest cas, es considerarà una situació assimilada a accident de treball per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal.

Mesures organitzatives

 • Establir i mantenir sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui possible. 
 • Reiniciar l’activitat de manera gradual i reassignar tasques, d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa.
 • Prioritzar la incorporació al treball de les treballadores d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa, considerant els factors de risc intrínsecs de la pròpia activitat i organització.  
 • Identificar els serveis essencials o mínims i organitzar equips de treball separats per evitar una possible afectació del virus col·lectiva.  
 • S'haurà de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores especialment sensibles enfront de la COVID-19, havent de reflectir-se aquest criteri en l'avaluació de riscos. La seva incorporació ha d’estar vinculada a les indicacions del servei de prevenció i una vegada s’hagin adoptat les mesures preventives raonables. 
 • Garantir que les treballadores coneguini els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi (elaborar i distribuir material, realitzar formació a distància prèvia a la reincorporació, etc.). 
 • Reduir el temps de permanència en el centre de treball al mínim possible. 
 • Reduir el nombre de treballadores presents de forma simultània quan sigui necessari, per tal de garantir la distancia entre treballadores. 
 • Establir horaris i torns especials per reduir el nombre de treballadores presents al mateix temps. 
 • Flexibilitzar els horaris. 
 • Netejar i desinfectar adequadament els llocs de treball, especialment les zones comunes i les superfícies de treball compartides. 
 • Les instal·lacions es netejaran com a mínim una vegada al dia i depenent del seu ús, per exemple a cada canvi de torn. Els menjadors, després de cada servei, els lavabos depenent de l'ús s'augmentarà la freqüència diària.
 • Analitzar la distribució i organització dels llocs de treball per garantir que es pot mantenir la distància de seguretat en totes les àrees d’ús comú. 
 • Identificar les tasques en les què serà difícil respectar la distància de seguretat i buscar possibles solucions, com barreres físiques i elements de separació entre persones, modificar la forma d’executar la tasca o l’ús d'equips de protecció individual (en funció de l’avaluació de riscos). 
 • La utilització d’equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de mascaretes quirúrgiques i/o higièniques s’incorporaran obligatòriament d’acord amb l’avaluació de riscos dels llocs de treball, indicacions del serveis de prevenció o seguint les recomanacions de l’autoritat sanitària. El seu ús és recomanable en general als llocs de treball amb espais compartits (especialment superfícies de treball) o quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de les distàncies de seguretat mínimes establertes.

Mesures de mobilitat 

 • Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida per evitar les hores punta del transport públic i evitar aglomeracions. 
 • Quan s’utilitzi vehicle particular cal viatjar en solitari, mantenint mesures higièniques abans d’accedir al vehicle i també en baixar. Poden desplaçar-se dues persones en el mateix vehicle particular si desenvolupen l’activitat laboral al mateix centre de treball i sempre respectant la mesura d’un ocupant per filera de seients i situats a la distància màxima (en diagonal una de l’altra). 
 • Reduir el nombre de desplaçaments a través de mesures organitzatives i de flexibilitat que permetin reduir el nombre de dies que cal presència física al centre de treball.
 • S’eliminaran o evitaran els viatges no essencials. 
 • Valorar per part de l’empresa facilitar un transport privat col·lectiu a les persones treballadores, sempre limitant l’ocupació a 1/3 i mantenint distància d’1,5 metres. 
 • Seguir les recomanacions de les autoritats en la matèria. 

Mesures a les zones comunes 

 • Establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat. 
 • Establir entrades per torns i flexibilitzar horaris. 
 • Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar. 
 • Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada. 
 • Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant quan sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim possible. 
 • Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor. 
 • Preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer. 
 • Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica. 
 • Disposar cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús.
 • Netejar les superfícies freqüentment amb aigua i lleixiu. 
 • Establir zones de descans preveient un aforament màxim que permeti mantenir una distància interpersonal superior a 1,5m. 
 • Limitar l’ús del menjador sempre que sigui possible, limitant la manipulació i consum d’aliments al centre de treball. 
 • Preveure un ús esglaonat de zones comuns. 
 • Els estris del menjador, si són reutilitzables, s'han de rentar amb aigua calenta i sabó.
 • Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat. 
 • Incrementar la freqüència de desinfecció del terra i de les superfícies amb major contacte amb les mans.

Mesures a les zones de treball  

 • Garantir la ventilació adequada dels locals.
 • Reduir la possibilitat de contacte interpersonal (acotar i senyalitzar espais, barreres de separació físiques, redistribució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint una separació superior a 1,5m, inclús en les vies de circulació interiors. 
 • L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. serà preferiblement individual. En cas contrari caldrà descontaminar-los després de cada ús. 
 • Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea concreta. 
 • Quan sigui possible s’establirà una zona de recepció i una zona d’expedició de material separades. 
 • Prohibir les visites externes no relacionades amb la feina. 
 • Evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes no presencials. 
 • Si la valoració del risc per infecció per SARS-CoV2 indica la necessitat d’utilitzar equips de protecció individual front el risc de contagi per coronavirus, caldrà garantir la seva distribució i que els treballadors i treballadores estan correctament formats i informats sobre el seu ús.

Mesures higièniques

 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i tirar-lo tot seguit a un cubell amb tapa d’accionament amb pedal o amb la cara interna del colze en el moment d’estossegar o esternudar i rentar-se les mans de seguida. 
 • Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó i/o solucions desinfectants per a la neteja de mans, distribuïdes per l’empresa. 
 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma freqüent i sempre abans d’accedir i abandonar el lloc de treball. 
 • Extremar la higiene personal a lavabos i dutxes. 

Si necessites més informació, pots revisar les recomanacions consensuades al Consell de Relacions Laborals.

I si tens alguna consulta laboral, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

Descarrega’t la guia jove de supervivència al món laboral

Aquí podràs trobar el necessari per moure’t al món laboral. Tot el que necessites saber!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

📢Les vacances són un dret fonamental de totes les treballadores.

❗️Però què passa si tens un contracte a temps parcial?

T’ho expliquem aquí! 👉https://avalot.cat/vacances-temps-parcial/

❗️El 17 de maig és el dia internacional contra la LGTBI-fòbia.

📢El 17 de maig del 1990 l'OMS va eliminar l'homosexualitat del llistat de malalties mentals.

⚠️Aquest dia té com a objectiu denunciar les discriminacions.

T'expliquem més sobre el tema!👉https://avalot.cat/lgtbi-fobia/

❗️QUÈ PUC FER SI L’EMPRESA NO PAGA LES MEVES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL?

⚠️L’obligació de cotitzar neix des del moment en què s’inicia l’activitat laboral.

T’expliquem que has de fer en el cas que l’empresa no compleixi aquesta obligació! 👇

Obrim fil! 🧵
#FAQSlaborals

La reforma de la llei de l'avortament ha causat aquests dies més rebombori de l'esperat per un tema en concret: la baixa laboral per una regla dolorosa🩸

📢Des de l'Avalot, com a sindicat feminista, ens posicionem a favor d'aquesta mesura 👉 https://avalot.cat/posicionament-sobre-la-baixa-laboral-a-causa-de-la-regla-dolorosa/

Obrim 🧵👇

Load More...

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram