Recomanacions per a l'activitat laboral presencial

Abans d’anar a la feina

 • Si presentes qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat en respirar, etc.) que pogués estar associada amb el COVID-19 no has d'anar a la feina i has de contactar amb les autoritats sanitàries.
 • Si has estat en contacte estret o has compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb una persona afectada de COVID-19, tampoc has d'anar al teu centre de treball, fins i tot en absència de símptomes, per un espai d'almenys 14 dies. Durant aquest període has de realitzar un seguiment per si apareixen signes de la malaltia.
 • Si ets vulnerable per edat, per estar embarassada o per patir afeccions mèdiques anteriors no hauràs d'anar al centre de treball. En cas que no puguis fer les teves tasques a distància, hauràs de contactar amb el teu metge perquè acrediti, si escau, que efectivament has de romandre en una situació d'aïllament a efectes laborals i, en aquest cas, es considerarà una situació assimilada a accident de treball per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal.

Mesures organitzatives

 • Establir i mantenir sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui possible. 
 • Reiniciar l’activitat de manera gradual i reassignar tasques, d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa.
 • Prioritzar la incorporació al treball de les treballadores d’acord amb els criteris de les autoritats sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa, considerant els factors de risc intrínsecs de la pròpia activitat i organització.  
 • Identificar els serveis essencials o mínims i organitzar equips de treball separats per evitar una possible afectació del virus col·lectiva.  
 • S'haurà de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores especialment sensibles enfront de la COVID-19, havent de reflectir-se aquest criteri en l'avaluació de riscos. La seva incorporació ha d’estar vinculada a les indicacions del servei de prevenció i una vegada s’hagin adoptat les mesures preventives raonables. 
 • Garantir que les treballadores coneguini els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi (elaborar i distribuir material, realitzar formació a distància prèvia a la reincorporació, etc.). 
 • Reduir el temps de permanència en el centre de treball al mínim possible. 
 • Reduir el nombre de treballadores presents de forma simultània quan sigui necessari, per tal de garantir la distancia entre treballadores. 
 • Establir horaris i torns especials per reduir el nombre de treballadores presents al mateix temps. 
 • Flexibilitzar els horaris. 
 • Netejar i desinfectar adequadament els llocs de treball, especialment les zones comunes i les superfícies de treball compartides. 
 • Les instal·lacions es netejaran com a mínim una vegada al dia i depenent del seu ús, per exemple a cada canvi de torn. Els menjadors, després de cada servei, els lavabos depenent de l'ús s'augmentarà la freqüència diària.
 • Analitzar la distribució i organització dels llocs de treball per garantir que es pot mantenir la distància de seguretat en totes les àrees d’ús comú. 
 • Identificar les tasques en les què serà difícil respectar la distància de seguretat i buscar possibles solucions, com barreres físiques i elements de separació entre persones, modificar la forma d’executar la tasca o l’ús d'equips de protecció individual (en funció de l’avaluació de riscos). 
 • La utilització d’equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de mascaretes quirúrgiques i/o higièniques s’incorporaran obligatòriament d’acord amb l’avaluació de riscos dels llocs de treball, indicacions del serveis de prevenció o seguint les recomanacions de l’autoritat sanitària. El seu ús és recomanable en general als llocs de treball amb espais compartits (especialment superfícies de treball) o quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de les distàncies de seguretat mínimes establertes.

Mesures de mobilitat 

 • Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida per evitar les hores punta del transport públic i evitar aglomeracions. 
 • Quan s’utilitzi vehicle particular cal viatjar en solitari, mantenint mesures higièniques abans d’accedir al vehicle i també en baixar. Poden desplaçar-se dues persones en el mateix vehicle particular si desenvolupen l’activitat laboral al mateix centre de treball i sempre respectant la mesura d’un ocupant per filera de seients i situats a la distància màxima (en diagonal una de l’altra). 
 • Reduir el nombre de desplaçaments a través de mesures organitzatives i de flexibilitat que permetin reduir el nombre de dies que cal presència física al centre de treball.
 • S’eliminaran o evitaran els viatges no essencials. 
 • Valorar per part de l’empresa facilitar un transport privat col·lectiu a les persones treballadores, sempre limitant l’ocupació a 1/3 i mantenint distància d’1,5 metres. 
 • Seguir les recomanacions de les autoritats en la matèria. 

Mesures a les zones comunes 

 • Establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat. 
 • Establir entrades per torns i flexibilitzar horaris. 
 • Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar. 
 • Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada. 
 • Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant quan sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim possible. 
 • Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor. 
 • Preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer. 
 • Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica. 
 • Disposar cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera per llençar tovalloles i/o mocadors d’un sol ús.
 • Netejar les superfícies freqüentment amb aigua i lleixiu. 
 • Establir zones de descans preveient un aforament màxim que permeti mantenir una distància interpersonal superior a 1,5m. 
 • Limitar l’ús del menjador sempre que sigui possible, limitant la manipulació i consum d’aliments al centre de treball. 
 • Preveure un ús esglaonat de zones comuns. 
 • Els estris del menjador, si són reutilitzables, s'han de rentar amb aigua calenta i sabó.
 • Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat. 
 • Incrementar la freqüència de desinfecció del terra i de les superfícies amb major contacte amb les mans.

Mesures a les zones de treball  

 • Garantir la ventilació adequada dels locals.
 • Reduir la possibilitat de contacte interpersonal (acotar i senyalitzar espais, barreres de separació físiques, redistribució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint una separació superior a 1,5m, inclús en les vies de circulació interiors. 
 • L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. serà preferiblement individual. En cas contrari caldrà descontaminar-los després de cada ús. 
 • Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea concreta. 
 • Quan sigui possible s’establirà una zona de recepció i una zona d’expedició de material separades. 
 • Prohibir les visites externes no relacionades amb la feina. 
 • Evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes no presencials. 
 • Si la valoració del risc per infecció per SARS-CoV2 indica la necessitat d’utilitzar equips de protecció individual front el risc de contagi per coronavirus, caldrà garantir la seva distribució i que els treballadors i treballadores estan correctament formats i informats sobre el seu ús.

Mesures higièniques

 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i tirar-lo tot seguit a un cubell amb tapa d’accionament amb pedal o amb la cara interna del colze en el moment d’estossegar o esternudar i rentar-se les mans de seguida. 
 • Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó i/o solucions desinfectants per a la neteja de mans, distribuïdes per l’empresa. 
 • Rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma freqüent i sempre abans d’accedir i abandonar el lloc de treball. 
 • Extremar la higiene personal a lavabos i dutxes. 

Si necessites més informació, pots revisar les recomanacions consensuades al Consell de Relacions Laborals.

I si tens alguna consulta laboral, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram