La prestació per risc durant la lactància

Quan finalitza el permís per cura de menor (antic permís de maternitat/paternitat) les treballadores tenen dret a absentar-se de la feina per dedicar un determinat temps a la lactància. Durant aquest temps pot ser que la treballadora o el seu nadó pateixin o puguin patir algun tipus de risc que s’ha de protegir. Per tal de dur a terme aquesta protecció s’estableix la prestació per risc durant la lactància.

Què és la prestació per risc durant la lactància?

La prestació per risc durant la lactància (PREL) és una prestació econòmica que suspèn el contracte de treball i que té com objectiu protegir la treballadora davant una situació de risc en el desenvolupament de la seva feina, ja que no s’ha pogut fer el canvi de lloc de feina o d’activitat que fos compatible amb l’embaràs, com per exemple, que hagi d’aixecar pes, afectació per sorolls o radiacions, manipulació de químics, etc.

No es pot sol·licitar la prestació mentre estigui vigent el període de permís per maternitat. Ni tampoc és compatible amb la prestació per Incapacitat temporal (IT) i, per tant, mentre duri la IT no es podrà reconèixer la PREL. 

On està regulada?

Està regulat al "Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural".

No s’ha de confondre amb el permís de lactància ordinari que està regulat a l’article 37 de l’Estatut de les Treballadores i als convenis col·lectius d’aplicació. 

Quins són els requisits per percebre la prestació per risc durant la lactància?

 • Estar afiliada i d’alta a qualsevol dels règims de la Seguretat Social.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes, en el cas de les treballadores responsables de la cotització.

No es requereix acreditar un període mínim de cotització, ja que la prestació és considerada contingència professional.

Quina és la quantia de la prestació?

Es percep el 100% de la base reguladora de les contingències professionals. Es deduiran les quantitats corresponents a les deduccions a la Seguretat Social i les retencions d’IRPF.

Qui paga la prestació per risc durant la lactància?

El reconeixement, la gestió i el pagament de la prestació per risc durant la lactància correspon a la Mútua col·laboradora de la Seguretat Social (MCSS) que tingui concertada l’empresa per a cobrir els riscos professionals o l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en cas de treballadores autònomes sense Mútua. 

Quins documents s’han de presentar per sol·licitar la prestació per risc durant la lactància?

La treballadora ha de presentar a la Mútua:

 • DNI, NIE o Passaport. 
 • Llibre de Família.
 • Certificat de l’empresa relatiu a la cotització de la treballadora.
 • Certificat mèdic de la Mútua on acrediti que el lloc de treball suposa un perill en la salut de la treballadora o la seva criatura. 
 • Document de  l’empresa que acrediti la impossibilitat de canvi a un altre lloc de feina compatible amb la lactància. 

La Mútua o l’INSS, responsable de la gestió i el pagament del subsidi per risc durant la lactància natural, podrà sol·licitar l'aportació de l'avaluació inicial del risc del lloc de treball que ocupa la treballadora, així com la relació de llocs de treball exempts de risc.

Quant dura la prestació?

La prestació per risc durant la lactància durarà el temps necessari per a la protecció de la salut de la treballadora o la seva criatura lactant. 

En tot cas, finalitzarà en els supòsits següents: 

 • Compliment dels 9 mesos de la criatura. 
 • Reincorporació al lloc de treball anterior o a un altre compatible. 
 • Extinció del contracte de treball per causes legals. 
 • Per les treballadores autònomes: quan es produeixi baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social. 
 • Interrupció de la lactància natural. 
 • Mort de la treballadora o de la seva criatura lactant.
GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram