Mobilitat geogràfica: el canvi de centre de treball

La mobilitat geogràfica laboral és el trasllat d'una treballadora cap a un altre centre de treball, sempre que aquest trasllat exigeixi un canvi de residència.

Què és la mobilitat geogràfica?

La mobilitat geogràfica és la capacitat que l’empresa té per canviar el centre de treball, sempre que això suposi el trasllat de treballadores que no hagin estat contractades específicament per prestar serveis de manera itinerant i, per tant, el trasllat exigeixi un canvi de residència habitual

S’ha de diferenciar entre dos conceptes: trasllat i desplaçament. El trasllat és aquella modificació del centre de treball de manera definitiva o quan superen els 12 meses en un període de 3 anys.  I el desplaçament és quan el canvi és temporal o quan no superi el termini estipulat pel trasllat. 

On està regulada?

Està regulada a l’article 40 de l’Estatut de les Treballadores. 

Quines són les característiques de la mobilitat geogràfica?

  • Notificació: L’empresa ha de notificar la decisió de trasllat al treballador i també a les seves representants legals amb una antelació mínima de 30 dies a comptar de la data de la seva efectivitat.
  • Justificació: Requereix justificació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que el justifiquin. L’empresa pot fer desplaçaments temporals de les seves treballadores que exigeixin que aquests resideixin en poblacions diferents de la del seu domicili habitual, i els ha de pagar, a més dels salaris, les despeses de viatge i les dietes.
  • Si per trasllat una de les cònjuges canvia de residència, l’altra, si és treballadora de la mateixa empresa, té dret a ser traslladada a la mateixa localitat si hi ha un lloc de treball.
  • El trasllat o el canvi de centre de treball té una durada inicial de 6 mesos, durant els quals l’empresa té l’obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupaven les treballadores. Un cop acabat aquest període, les treballadores poden optar entre el retorn al seu lloc de treball anterior o la continuïtat en el nou. En aquest últim cas, caduca l’obligació de reserva esmentada.

Què has de tenir en compte com a treballadora?

Tens dret a optar entre el trasllat i percebre una compensació per despeses, o l’extinció del contracte, i percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei; els períodes de temps inferiors a 1 any s’han de prorratejar per mesos, i amb un màxim de 12 mensualitats.

Tanmateix, sens perjudici de l’obligació de fer el trasllat en el termini d’incorporació, la treballadora que no hagi optat per l’extinció del seu contracte i no estigui d’acord amb la decisió de l’empresa, la pot impugnar davant la jurisdicció social. La sentència haurà de declarar si el trasllat és justificat o no i, en aquest últim cas, ha de reconèixer el dret de la treballadora a ser reincorporada al centre de treball d’origen.


Si tens dubtes, pots posar-te en contacte amb nosaltres i fer-nos arribar la teva consulta. T'assessorarem!

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
  • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram