Mobilitat geogràfica: el canvi de centre de treball

La mobilitat geogràfica laboral és el trasllat d'una treballadora cap a un altre centre de treball, sempre que aquest trasllat exigeixi un canvi de residència.

Què és la mobilitat geogràfica?

La mobilitat geogràfica és la capacitat que l’empresa té per canviar el centre de treball, sempre que això suposi el trasllat de treballadores que no hagin estat contractades específicament per prestar serveis de manera itinerant i, per tant, el trasllat exigeixi un canvi de residència habitual

S’ha de diferenciar entre dos conceptes: trasllat i desplaçament. El trasllat és aquella modificació del centre de treball de manera definitiva o quan superen els 12 meses en un període de 3 anys.  I el desplaçament és quan el canvi és temporal o quan no superi el termini estipulat pel trasllat. 

On està regulada?

Està regulada a l’article 40 de l’Estatut de les Treballadores. 

Quines són les característiques de la mobilitat geogràfica?

  • Notificació: L’empresa ha de notificar la decisió de trasllat al treballador i també a les seves representants legals amb una antelació mínima de 30 dies a comptar de la data de la seva efectivitat.
  • Justificació: Requereix justificació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que el justifiquin. L’empresa pot fer desplaçaments temporals de les seves treballadores que exigeixin que aquests resideixin en poblacions diferents de la del seu domicili habitual, i els ha de pagar, a més dels salaris, les despeses de viatge i les dietes.
  • Si per trasllat una de les cònjuges canvia de residència, l’altra, si és treballadora de la mateixa empresa, té dret a ser traslladada a la mateixa localitat si hi ha un lloc de treball.
  • El trasllat o el canvi de centre de treball té una durada inicial de 6 mesos, durant els quals l’empresa té l’obligació de reservar el lloc de treball que anteriorment ocupaven les treballadores. Un cop acabat aquest període, les treballadores poden optar entre el retorn al seu lloc de treball anterior o la continuïtat en el nou. En aquest últim cas, caduca l’obligació de reserva esmentada.

Què has de tenir en compte com a treballadora?

Tens dret a optar entre el trasllat i percebre una compensació per despeses, o l’extinció del contracte, i percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei; els períodes de temps inferiors a 1 any s’han de prorratejar per mesos, i amb un màxim de 12 mensualitats.

Tanmateix, sens perjudici de l’obligació de fer el trasllat en el termini d’incorporació, la treballadora que no hagi optat per l’extinció del seu contracte i no estigui d’acord amb la decisió de l’empresa, la pot impugnar davant la jurisdicció social. La sentència haurà de declarar si el trasllat és justificat o no i, en aquest últim cas, ha de reconèixer el dret de la treballadora a ser reincorporada al centre de treball d’origen.


Si tens dubtes, pots posar-te en contacte amb nosaltres i fer-nos arribar la teva consulta. T'assessorarem!

Descarrega’t la guia jove de supervivència al món laboral

Aquí podràs trobar el necessari per moure’t al món laboral. Tot el que necessites saber!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

Contra la sinistralitat laboral, més recursos a Inspecció de Treball i més obligacions a les empreses amb la llei de riscos laborals.

Parlem amb @nuriagilgado, responsable de Política Sindical @ugtcatalunya, i amb @Moni_CCOO responsable de @ccoosalutlab https://diaritreball.cat/2022-i-segueix-morint-gent-a-la-feina-i-segueix-sense-abordar-se-la-sinistralitat-laboral/

⚠️ Durant molt de temps s'ha fet ús de les empreses multiserveis per abaratir costos empresarials a través de la retallada de condicions laborals ✂️

⁉️ Saps com la reforma laboral pretén canviar aquesta cultura de la precarietat? 👉 https://avalot.cat/empreses-multiserveis-reforma-laboral/

#reformalaboral

🚨 La sobreutilització del contracte d'obra i servei l'han convertit en una peça clau de la temporalitat i la precarietat laboral en els últims temps.

🧐Saps que partir del 30 de març ja no es podran subscriure més contractes d'obra i servei? 👉 https://avalot.cat/contracte-obra-i-servei-reforma-laboral/

🖊️"Actualment, un dels perills més grans per a la governança democràtica [...] és la manipulació originada per les fakenews en les xarxes socials i en alguns mitjans de comunicació".

Sobre la manipulació a través de les imatges i les paraules https://elobrero.es/opinion/81409-la-manipulacion-de-las-imagenes.html @David_Lerin

🧐Estàs familiaritzada amb el concepte de la ultraactivitat? Saps què implica? 👉

📢Amb la nova reforma laboral, l'empresa ha de respectar les condicions establertes en el conveni col·lectiu encara que aquest arribi a la seva data de venciment! 👉https://avalot.cat/ultraactivitat-reforma-laboral/

Load More...

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram