El Fons de Garantia Salarial: Tota la informació!

En les situacions d’insolvència o procés concursal de l’empresa és important conèixer quines accions pot fer el Fons de Garantia Salarial pel cobrament dels salaris o indemnitzacions que l’empresa no ens ha pagat.

Què és el Fons de Garantia Salarial?

El Fons de Garantia Salarial (FOGASA) és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social que garanteix a les treballadores la percepció de salaris, així com, les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral, pendents de pagament a causa de la insolvència o procediment concursal de l'empresa.

On està regulat el Fons de Garantia Social?

EL FOGASA està regulat a l'article 1 del Reial decret 505/1985 i a l’article 33 de l’Estatut de les Treballadores.

Quines retribucions garanteix el Fons de Garantia Social?

El Fons de Garantia Social garanteix el següent:

  • Salaris: els salaris pendents d’abonament per causa de la declaració d’insolvència  o procediment concursal de l’empresa.
  • Indemnitzacions: les reconegudes en una sentència o resolució administrativa en favor de les treballadores per causa d’un acomiadament o extinció del contracte laboral i els salaris de tramitació.

Quin és el màxim que es garanteix?

La quantitat màxima de salari que garanteix el Fons de Garantia Salarial, és la que resulta de multiplicar el doble del Salari Mínim Interprofessional diari (SMI), amb prorrateig de pagues extres, pel nombre de dies pendents de pagament, amb un màxim de 120 dies.

Pel que fa a les indemnitzacions, el màxim que garanteix és una anualitat, sense que el salari diari o la base de càlcul pugui excedir del doble de l’SMI, inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries de l’actuació del Fons de Garantia Salarial són les treballadores amb contracte laboral.
Queden excloses, però, les sòcies de cooperatives de treball associat i les treballadores al servei de la llar familiar.

Com es finança el Fons de Garantia Salarial?

El FOGASA es finança principalment per les aportacions empresarials. El tipus de cotització l’ha de fixar el Govern sobre els salaris que serveixen de base per calcular la cotització. Es tenen en compte les contingències derivades d’accidents de treball, malaltia professional i atur en el sistema de la Seguretat Social.

El FOGASA també pot rebre transferències dels pressupostos generals de l’Estat.

Com funciona la reclamació?

Com a treballadores tenim 1 any de termini, des de la declaració d’insolvència de l’empresa per a interposar la reclamació al FOGASA. Un cop passat aquest termini, l’acció prescriu.

El termini comença a comptar des de la data de l'acte de conciliació o de la sentència, acte o resolució judicial per la qual es reconegui el salari o es fixi la indemnització.

La subrogació en la posició de les treballadores

Per al reemborsament de les quantitats satisfetes a les treballadores a causa de la declaració d’insolvència de l’empresa o el procediment concursal, el Fons de Garantia Salarial se subrogarà obligatòriament en els drets i les accions de les treballadores, que conserven el caràcter de crèdits privilegiats. És a dir, que es cobren i es paguen de manera preferent.

Altres articles que et poden interessar:

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
  • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram