Educació i Covid-19: avaluació curs 2019 i matriculació curs 2020

La situació acadèmica creada per la Covid-19 fa que s’originin dubtes pel que fa a l’avaluació i la qualificació de les alumnes dels diversos ensenyaments.

El Departament d’Educació, en el marc d’aquest context extraordinari de la situació d’emergència per la COVID-19, va posar a disposició de les escoles i instituts de Catalunya l’entorn virtual d’aprenentatge EIX, basat en tecnologia Moodle, que permet l’accés des de qualsevol dispositiu on els docents han creat aules virtuals on es treballa des del usuari i contrasenya xtec. Es van proposar recursos digitals, eines i orientacions per a la realització no-presencial d’activitats que a més permeten l’avaluació d’aquestes. Aquesta iniciativa també està acompanyada de l’actualització de les plataformes xtec i edu365. 

Els diferents portals d’ensenyament existents per dur a terme aquesta tasca són els següents:

  • Portal EIX: aprenentatge en línia mitjançant l’ús d’entorns virtuals d’aprenentatge per part dels centres educatius.
  • Portal NODES: Reforç de la comunicació dels centres amb la comunitat educativa.
  • Portal ODISSEA: Pla intensiu de formació del professorat i acompanyament als centres.

Finalització del curs acadèmic 2019/2020

La prolongació del període de confinament fa que no es puguin realitzar les proves finals de forma presencials, previstes per a finals del tercer trimestre. Això ha fet imprescindible establir, amb caràcter extraordinari, instruccions específiques i l'acord ha sigut el següent:

Educació infantil:

Els equips directius i docents han realitzat orientacions per a la comunicació amb les famílies sobre l’evolució i el progrés de les infantes, a partir de la informació que s'havia recollit quan hi havia contacte quotidià i presencial amb l’infanta. 

D'acord amb l’Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, l’avaluació es realitzarà mitjançant un informe final de curs, on s’ha de reflectir prioritàriament les observacions que s'han realitzat durant el temps que s’ha compartit amb les nenes, complementat amb algunes de les interaccions que s’hagin pogut tenir des de la distància. Ha de reflectir el procés educatiu seguit per l'alumna i el nivell d’adquisició dels aprenentatges bàsics i de les capacitats previstes

Educació primària:

L’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny estableix que la finalitat de l'avaluació és permetre identificar les competències assolides per les alumnes en el marc de les seves diferències individuals. 

Cada centre ha d'elaborar un model propi d'informe que ha de reflectir els resultats obtinguts en l'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumna, els aspectes personals i evolutius que es consideri oportú esmentar i les mesures complementàries o de reforç adoptades o previstes

Educació secundària obligatòria:

Davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, es proposen les avaluacions personals en línia com alternativa.

El calendari escolar finalitza el dia 19 de juny i, per tant, s'hauran de programar les sessions d'avaluació ordinàries i les proves extraordinàries perquè el curs quedi tancat en aquesta data. L’alumnat que tingui pendent la primera i o la segona avaluació d'alguna matèria, o que arrossegui alguna matèria de cursos anteriors, té el dret a fer una recuperació. 

En cas que no s'hagi fet abans del confinament, cada equip docent ha de preveure com abordar aquesta situació. 

D'acord amb l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, quan finalitzi el tercer trimestre, la tutora ha d'informar per escrit, mitjançant l'informe d'avaluació, el desenvolupament del seu procés d'aprenentatge en els àmbits associats a les matèries i en els transversals, i de les habilitats de relació i socialització de les alumnes. 

S'ha de programar una sessió d'avaluació final ordinària, que normalment coincideix amb la sessió d'avaluació del tercer trimestre. A més, cal fer una sessió d'avaluació final extraordinària, d'acord amb les dates establertes en el calendari del curs 2019-20. 

El Treball de síntesi i projecte de recerca de 1r a 3r, i el Projecte de recerca de 4t, en cas que no s’haguessin iniciat abans del confinament i que finalment no es poguessin fer, caldrà indicar “no fet” a l’acta d'avaluació final, i afegir el comentari que no s’ha realitzat perquè estava programat durant el temps del confinament. El fet de no haver-lo realitzat no ha de tenir cap incidència negativa en les qualificacions de les matèries.

Batxillerat:

Davant la impossibilitat de fer processos d’avaluació presencial, es proposen les avaluacions personals en línia com alternativa.

L’alumnat que tingui alguna matèria pendent de la primera i, o també, segona avaluació, té el dret a fer una recuperació. 

En cas que no s'hagi fet abans del confinament, cada equip docent ha de preveure com abordar aquesta situació. 

És responsabilitat de cada centre educatiu determinar el calendari i les mesures corresponents per atendre aquest procediment. Caldrà avaluar i qualificar cada matèria amb la informació disponible fins a finalitzar la segona avaluació. Es podrà completar l’avaluació i la qualificació de cada matèria amb els aprenentatges derivats de les propostes formatives de treball no presencial que el professorat haurà proposat per al tercer trimestre. 

El treball de recerca és una matèria de 2n de batxillerat que molts centres comencen a preparar a finals del 1r curs, en aquells casos en què encara no s'hagi pogut realitzar, cal assignar les tutories de recerca a fi d’anar acotant l'objecte de la recerca i que l'alumnat pugui iniciar aquest tercer trimestre la documentació sobre el seu estudi. 

En 2n de batxillerat s'ha d'aprofitar intensivament el mes de juny per reforçar les matèries enfocades a les proves d’accés a la universitat (PAU). 

Més informació.

Fromació professional:

En cap cas podrà modificar de manera negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits en el període de setembre de 2019 a març de 2020. 

S’han utilitzat les tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació, les plataformes digitals, els entorns personals d’aprenentatge, per tal de proporcionar de manera efectiva una resposta personalitzada a l’alumnat en l’actual situació.

Més informació.

Preinscripció i Matriculació 2020

La preinscripció escolar és el procediment en què s'assigna una plaça a cadascuna de les alumnes que s'escolaritzen per primera vegada en un centre educatiu o que volen canviar de centre.

Les famílies han de triar el centre, preparar la documentació i tenir en compte el calendari de la preinscripció, després han de presentar la sol·licitud i per últim formalitzar la matrícula.

La preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig.

Per als postobligatoris, es podrà realitzar del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP i d'arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny.

El formulari de sol·licitud es troba disponible:

  • Al web Estudiar a Catalunya, tant la sol·licitud en suport informàtic, amb la qual ja s'envien les dades introduïdes als centres, com l'imprès per omplir a mà.
  • Als centres educatius (en paper).
  • A les oficines municipals d'escolarització (en paper).

La sol·licitud s'ha de formalitzar en el termini establert signant-la i presentant-la, amb la documentació adjunta que correspongui, en el centre triat com a primera opció. És molt important indicar-hi el màxim de centres (fins a 10) i marcar si es vol una plaça d'ofici en cas que no s'assigni cap dels centres demanats.

Les alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d’educació infantil,  serà entre el 17 i el 23 de juny. 

Les alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol (els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre).  

Les dels cicles de grau mitjà i grau superior d’FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l’1 i el 7 de setembre.

Pots trobar tota la informació aquí.

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
LA VULL
GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
  • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram