Conciliació i COVID19

Us expliquem tot el que necessiteu saber per a poder posar en pràctica les mesures i drets de conciliació durant la COVID19.

Permís de conciliació i la seva aplicació durant la COVID19

 • Quins drets tinc com a treballadora per atendre a la cura de persones dependents per les circumstàncies excepcionals derivades de la Covid19? 

Tinc dret a l’adaptació de jornada de treball i a la reducció de la jornada de treball com es veurà a continuació. 

 • Puc anar al jutjat en cas de desavinences amb l’empresa a l’hora de sol·licitar la reducció de jornada o bé l’adaptació de jornada? 

Sí, ja que, l’exercici d’aquests drets es considera drets de conciliació a tots els seus efectes. El termini per a presentar la demanda és de vint dies hàbils des de la negativa o disconformitat amb l’empresa. 

Què és la reducció de jornada per l’atenció de fills i familiars?

 • Qui la podem sol·licitar? 

Les persones que tinguem la guarda legal per l'atenció de:

 • Menors de dotze anys
 • Persones amb discapacitat
 • Atenció de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixes.
 • Podem demanar dos persones germanes o dos persones progenitores la reducció? 

En el cas que aquestes dues persones estiguin treballant a la mateixa empresa o entitat i ho sol·licitin respecte a la mateixa persona (mateix menor a cuidar o el mateix familiar) l’entitat o empresa podrà veure limitat el seu exercici de forma simultània per raons justificades de funcionament de l’empresa. 

El dret a sol·licitar la reducció de jornada és un dret individual que el seu exercici recau a cadascun dels progenitors o persones a qui recau l’atenció. 

 • Disposo d’un termini per a sol·licitar la reducció de jornada? 

Com a regla general s'haurà de preavisar a l'empresa en quinze dies d'antelació. Per conveni col·lectiu aplicable es pot determinar un altre termini. En cap cas el termini que es disposi en el conveni col·lectiu podrà empitjorar la condició de sol·licitar l'exercici del dret a la persona treballadora. És important que en la sol·licitud consti la data d’inici i fi de l’exercici del dret de reducció de la jornada o bé del permís d’atenció del o la lactant. Com a excepció en cas de força major com la que estem travessant actualment, no és necessari respectar el preavís de quinze dies per sol·licitar la reducció de la jornada. Almenys les reduccions de jornada que s’estimin fins al 100% d’aquesta s’ha de preavisar amb una antelació de vint-i-quatre hores. 

 • La reducció de jornada m’afecta en el salari? 

Sí, la reducció del salari es farà en proporció a la reducció de jornada. És a dir, si sol·licito una reducció de jornada del 25%, deixaré de percebre el 25% del salari, ja que, treballo el 75% de la jornada i per tant cobraré en proporció a la part treballada.

 • Em poden acomiadar estant en reducció de jornada en atenció de familiars? 

Tant l’article 53.4 com l’article 55.5 de l’Estatut dels Treballadors declara nul·les les extincions de les persones treballadores que hagin sol·licitat els permisos de l’article 37.6 de l’Estatut dels Treballadors o bé estiguin gaudint de l’exercici del dret a excepció que es declari la procedència de l’acomiadament o de la decisió extintiva per motius no relacionats amb l’exercici de permís de reducció de la jornada. 

Què és l'adaptació de jornada?

És un dret que el seu exercici correspon a la persona treballadora que per circumstàncies excepcionals relacionades amb la Covid19 tingui a la seva atenció la cura de persones. L’adaptació de jornada pot consistir en: 

 • Canvi de torn, 
 • Alternació de l’horari, 
 • Horari flexible, 
 • Jornada partida o continuada, 
 • Canvi de centre de treball, 
 • Canvi de funcions, 
 • Canvi en la forma de prestar el servei incloent la prestació del treball a distància. 
 • Qui podem sol·licitar l’adaptació de jornada? 

Les persones treballadores per compte aliena quan hàgem de fer-nos càrrec i atendre a la nostra cònjuge o parella de fet i també a familiars fins amb consanguinitat de fins al segon grau. 

 • Quant de temps pot durar l’adaptació de jornada? 

El període de durada de l’adaptació de jornada és de caràcter temporal i excepcional i la seva duració es correspon amb el període de la Covid-19. 

Treballadores embarassades i prestació per naixement i atenció del o de la menor i permís per cura del o de la lactant

En cas d'estar embarassades hem de saber que d'acord amb l'article 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresa ha d’adoptar les mesures necessàries per a evitar que quedem exposades en aquest risc. Si l’empresa ha procurat aplicar totes les mesures que es preveuen: adaptació d’horaris o fins i tot canvi de lloc de treball i el risc encara no desapareix puc sol·licitar la baixa per risc durant l'embaràs

La quantia es correspon al 100% de la Base Reguladora i és la que s’estableix per la prestació d’Incapacitat Temporal derivada de Contingències Professionals. Aquesta es diferencia  de la Incapacitat Temporal per contagi o en períodes d’aïllament per la Covid-19 que en aquest cas la quantia es correspon al 75% de la Base Reguladora que serà la que s’estableix per la prestació d’Incapacitat Temporal derivada de contingències professionals. 

 • Estic de baixa per naixement i atenció a la menor i l’empresa decideix inclourem a un ERTO de suspensió del contracte de treball: 

Seguiré cobrant la prestació per naixement i atenció a la menor fins a la finalització d'aquest, en el cas de la mare serà de setze setmanes i en cas del pare serà de dotze setmanes i un cop finalitzat aquestes setmanes passaré a cobrar la prestació de desocupació mentre l'ERTO sigui vigent.

 • Estic en ERTO i la próxima setmana neix la meva filla, en aquest cas podré cobrar la prestació per naixement i atenció a la menor? 

En aquest cas es paralitzarà la prestació per desocupació i començaré a cobrar la prestació per naixement i atenció a la menor. Un cop finalitzi la prestació per naixement i atenció a la menor es reprendrà denou la prestació per desocupació en cas que la situació d'ERTO continuï vigent.

 • Estic de baixa per risc durant l’embaràs i m’han inclòs a un ERTO

Escenari 1: enllaçar la baixa per risc durant l’embaràs amb la prestació per naixement i atenció a la menor: En aquesta ocasió passaré a percebre la prestació de desocupació una vegada s’hagi finalitzat el període de setze setmanes en el cas de la mare o de dotze setmanes en el cas del pare de la prestació per naixement i atenció a la menor. 

Escenari 2: alta de la baixa per risc durant l’embaràs abans del naixement de la filla o fill: En el transcurs de temps entre l’alta i el naixement de la filla o fill passaré a cobrar la prestació de desocupació mentre la situació de l’ERTO sigui vigent. 

Si us plau, si tens consultes laborals no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
 • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram