Calendari laboral de l'empresa

El calendari laboral de l'empresa és la planificació anual que, juntament amb la jornada laboral, estableix el temps de treball de les treballadores.

Què és el calendari laboral de l'empresa?

L’empresa ha de realitzar un calendari laboral cada any perquè les treballadores tinguin coneixement de quins dies són laborables. No s’estableix que el calendari laboral tingui una forma concreta, sinó que es deixa a decisió de l’empresa. Semblant al que passa amb l’obligació de realitzar el registre de jornada

L'empresa té l'obligació d'exposar el calendari vigent en un lloc visible del centre de treball. En cas contrari es considera una infracció lleu establerta a l’article 6 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social.

Qui elabora el calendari laboral?

El calendari l'ha de fer l'empresa, sempre respectant la legislació vigent i el conveni col·lectiu d'aplicació. Tot i que les treballadores no participen directament en l’elaboració del calendari laboral, la representació sindical sí que hi té un paper actiu.

Així doncs, és una obligació de l’empresa consultar prèviament a la representació sindical sobre l’elaboració del calendari laboral. Això ho estableix la Disposició Addicional tercera del Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball. Aquest Reial decret diu:“Sense perjudici de les competències reconegudes a les representants de les treballadores en matèria de jornada a l’Estatut de les Treballadores i en el present Reial decret, tenen dret a ser consultades per l’empresa i emetre un informe amb caràcter previ a l’elaboració del calendari laboral al qual fa referència l’article 34.6 de l’Estatut de les Treballadores”

On es regula el calendari laboral de l'empresa?

L’Estatut de les Treballadores fa menció a l’article 34.6: “L’empresa ha d’elaborar el calendari laboral anualment, i n’ha d’exposar un exemplar en un lloc visible de cada centre de treball”.

També quan menciona els festius que tenen relació directa amb la planificació de treball anual a l’article 37.2: “Les festes laborals, que tenen caràcter retribuït i no recuperable, no poden excedir les catorze a l’any, de les quals dues han de ser locals. En qualsevol cas s’han de respectar com a festes d’àmbit nacional les de Nadal, Cap d’Any, 1 de maig com a Festa del Treball, i 12 d’octubre, com a Festa Nacional d’Espanya”.

Què ha de constar al calendari laboral?

El calendari laboral, llevat que el conveni col·lectiu estableixi altra cosa, haurà d’indicar les jornades de treball, l’horari d’estiu i de Nadal en cas que es realitzi jornada reduïda i les dates d’inici i de final i tots els festius oficials en l’àmbit estatal, autonòmic i local. 

El calendari laboral ha de tenir en compte la jornada màxima legal, els pactes per conveni col·lectiu i el contracte de treball.

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
  • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram