Salari net: com es calcula?

És habitual quan estàs en processos d'entrevistes de treball valorar què sou esperes rebre a canvi de treballar per a una empresa. Moltes vegades és difícil calcular el salari net a partir d'un sou brut per saber realment quants diners suposarà al mes.

Primer de tot, què és el salari?

El salari o sou és el pagament que rep una treballadora per la seva feina, és a dir, és la totalitat de les percepcions econòmiques de les treballadores, en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals per compte aliena, ja sigui com a retribució pel treball efectiu o pels períodes de descans computables com a treball. Es pot rebre mensualment (el més habitual), per setmanes (típic de feines puntuals o de baixa qualificació, dient-se setmanada), quinzenalment o per una tasca determinada. S'anomena jornal quan es rep per dia, o jorn, treballat i setmanada quan els pagaments és fan per setmanes de treball.

Diferències entre salari net i salari brut

La principal diferència entre els dos tipus de salari és l'existència o no de descomptes obligatoris. Perquè et facis una idea, el salari brut és el que paga l'empresa abans que s'apliqui cap tipus de retenció o cotització, com per exemple, IRPF.

Parlarem de salari brut quan es refereixi a la quantitat total sense càlculs sobre impostos, taxes i altres.

Com ja podràs imaginar-te, el salari net és aquell que ja ha estat descomptat amb els conceptes obligatoris com IRPF, contingències comunes i altres conceptes que apareixen reflectits en una nòmina. Bàsicament, per calcular el salari net només necessites aplicar els descomptes obligatoris que et corresponguin en funció d'una sèrie de criteris.

Càlcul del salari net

Calcular el sou net és molt senzill si tens la xifra de sou brut. El primer que has de conèixer és la quantitat bruta anual que percebràs. A partir d'aquí hauràs de tenir en compte diversos factors que aniran descomptant diners al sou brut fins a arribar al total de sou net, que és el que rebràs al teu compte bancari.

Perquè tinguis una referència, la diferència entre sou net i sou brut pot anar del 10% per a sous més baixos (el que representa pocs centenars d'euros) al 40% o més per sous alts (que suposaria milers d'euros).

Quan sàpigues el salari brut hauràs de tenir en compte les deduccions obligatòries a:

Cotitzacions a la seguretat social

La base de cotització és la suma del sou brut més les retribucions en espècie (com podrien ser l'assegurança mèdica, tiquets menjar, transport, etc.) amb un màxim de 45.014,40 €, a partir d'aquesta quantitat es congelarà. Pel que en funció del sou de cada persona la quantitat total suposarà més o menys diners.

Tingues en compte que els contractes temporals estan subjectes a una retenció del 6,4% del salari brut mentre que un contracte indefinit té una retenció del 6,35% per a la seguretat social.

Descomptes de l'IRPF

L'IRPF o Impost sobre la renda de les persones físiques és de pagament obligatori per a totes les persones que estiguin obligades a declarar en hisenda. Aquesta quantitat es descompta mensualment a la nòmina de la treballadora. Pel que podríem considerar l'IRPF un pagament avançat a hisenda que en la declaració de la renda ja no s'haurà d'abonar.

La següent deducció que has de tenir en compte és el descompte de l'IRPF en funció de la modalitat del teu contracte i de la quantitat que rebis. Perquè et facis una idea pot variar del 2% al 45%.

Base liquidable fins 12.450,00 €: 19% d'IRPF

Base liquidable des de 12.450,00 € fins 20.000,00 €: 24% d'IRPF

Base liquidable des de 20.001,00 € fins 35.200,00 €: 30% d'IRPF

Base liquidable des de 35.201,00 € fins a 60.000,00 €: 24% d'IRPF

Base liquidable de més de 60.000,00 €: 45% d'IRPF

Aquest càlcul no cal, ja que per saber la quantitat final has de tenir en compte altres dades com ara el nombre de fills, la càrrega familiar, l'estat civil i les condicions de salut de la treballadora. També hauràs de tenir en compte el tipus de contracte, les condicions de fiscalitat, la categoria a la qual pertany l'empresa i el treballador o les rendes del cònjuge. Totes aquestes variables redueixen la quantitat final d'IRPF.

Sumant les cotitzacions a la Seg.Social i les retencions de l'IRPF sabràs la quantitat total retinguda del sou. Descomptant aquesta quantitat del sou brut obtindràs el net.

Calculadores de salari net

A continuació et facilitem un parell d'enllaços per calcular el salari net:

GUIA AUTODEFENSA LABORAL AVALOT

DESCARREGA'T LA GUIA D'AUTODEFENSA LABORAL

En aquesta guia laboral trobaràs la resposta a tots els teus dubtes laborals. Conèixer els teus drets és imprescindible per poder defensar-los!
  • DD slash MM slash YYYY

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

subscriu-te a la newsletter!

I no et perdis cap dels materials que elaborem exclusivament per a tu i per fer-te la vida laboral més fàcil!

TENS PREGUNTES
O DUBTES?

ESTAREM ENCANTADES D’AJUDAR-TE
933 04 68 18
avalot@catalunya.ugt.org
Pl. Vázquez Montalbán, 4
(08001 – Barcelona)
DESENVOLUPAT PER VOLCÀNIC INTERNET
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram